วัดอรุณ

วัดอรุณ

วัดอรุณราชวราราม เลขที่ 34 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ · เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600. ประเภท, พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร

เป็นที่รู้จักในนามวัดอรุณรุ่งซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรี ซึ่งเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาและเดิมเรียกว่าวัดมะกอกตามชื่อหมู่บ้านท้องถิ่นตำบลบางมะกอก มันหมายถึง “หมู่บ้านมะกอก” Wat Arun ได้ชื่อมาจาก Aruna เทพเจ้าแห่งรุ่งอรุณของอินเดียดังนั้นชื่อสามัญของมันคือ Temple of Dawn ที่ตั้งของวัดตั้งอยู่ในบริเวณที่เคยเป็นที่ตั้งของวังของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งได้สถาปนาอาณาจักรสยามขึ้นอีกครั้งหลังจากการล่มสลายของกรุงศรีอยุธยาเมื่อสองร้อยปีก่อน

ในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร ได้เสด็จมาประทับที่พระราชวังเดิม และได้ทรงปฏิสังขรณ์วัดแจ้งใหม่ทั้งวัด แต่ยังไม่ทันสำเร็จก็สิ้นรัชกาลที่ 1 สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทรได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระองค์ได้ทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัดแจ้งต่อมา และพระราชทานนามใหม่ว่า “วัดอรุณราชธาราม” ต่อมามีพระราชดำริที่จะเสริมสร้างพระปรางค์หน้าวัดให้สูงขึ้น แต่สิ้นรัชกาลเสียก่อน จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้เสริมพระปรางค์ขึ้นและให้ยืมมงกุฎที่หล่อสำหรับพระพุทธรูปทรงเครื่องที่จะเป็นพระประธานวัดนางนองมาติดต่อบนยอดนภศูล ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดอรุณราชธารามหลายรายการ และให้อัญเชิญพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยมาบรรจุไว้ที่พระพุทธอาสน์ของพระประธานในพระอุโบสถด้วย เมื่อการปฏิสังขรณ์เสร็จสิ้นลง พระราชทานนามวัดใหม่ว่า “วัดอรุณราชวราราม”

วัดอรุณในปัจจุบัน เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวประเภทโบราณสถานและวัดที่ได้รับความนิยม อันเนื่องจากสถาปัตยกรรมพระเจดีย์ เป็นโบราณสถานสำคัญที่เป็นจุดไฮไลท์ของวัดนี้ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมศิลปะอยุธยา ที่มีลักษณะใหญ่โตสวยงาม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งผู้ที่สัญจรทางน้ำโดยทางเรือผ่านไปมาจะเห็นเจดีย์นี้ได้อย่างชัดเจนเป็นจุดท่องเที่ยวริมน้ำเจ้าพระยา ที่เป็นที่นิยมต่อทั้งนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศที่นิยมมาท่องเที่ยววัดอรุณนี้ อันเนื่องด้วยเดินทางมาง่ายทั้งทางบก และทางเรือ

ติดต่อ : โทร. 0 2891 1149

By admin